“Pagtatagpo…”

Ika-apat na Linggo ng Karaniwang Panahon/ Kapistahan ng pagdala kay Hesus sa Templo/ February 2, 2020. Lk 2:22-40 Mga kapatid, si Hesus sa ating ebanghelyo ngayong araw ay dinala ng kanyang mga magulang sa Templo sa Jerusalem upang ihandog, at upang tupdin ng Ina ang tinatawag na “Jewish right of purification.” Ang tradisyon ng paglilinisContinue reading ““Pagtatagpo…””

“Hayaan mo lang si Lord…”

Biyernes ng ikatlong Linggo ng Karaniwang Panahon/ January 31, 2020 Mk 4:26-34 Mga kapatid, si Hesus sa ating ebanghelyo ngayong araw ay patuloy na ipinapaliwanag ang Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga talinghaga.  (Ang talinhaga ng binhing tumutubo at ang talinghaga ng butil ng mustasa.) Ayon kay Hesus na maitutulad natin ang Kaharian ngContinue reading ““Hayaan mo lang si Lord…””